เอกสารเผยแพร่

คุณภาพยาในประเทศไทย ข้อมูล 15 ปีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 4.12.2017
  • 3,398
คุณภาพยาในประเทศไทย ข้อมูล 15 ปีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์, จันทนา พัฒนเภสัช, มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์, โสมขจี หงษ์ทอง, สุรัชนี เศวตศิลา
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2560
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

คุณภาพยาในประเทศไทย ข้อมูล 15 ปีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์