เอกสารเผยแพร่

วิธีทางเลือกเพื่อควบคุมคุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
  • 4.12.2017
  • 5,485
วิธีทางเลือกเพื่อควบคุมคุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
ไตรพร วัฒนนาถ, สุภาณี ดวงธีรปรีชา, จิรานุช แจ่มทวีกุล, ประภาพรรณ สุขพรรณ์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2559
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
12 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

วิธีทางเลือกเพื่อควบคุมคุณภาพยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย