เอกสารเผยแพร่

คุณภาพยาเม็ดเมโทรนิดาโซลในประเทศไทย
  • 3.4.2018
  • 5,410
คุณภาพยาเม็ดเมโทรนิดาโซลในประเทศไทย
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
จิตติมา ดาบทอง, ชาญวิทย์ บุตรบุรี, ปฏิมา มณีสถิตย์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2561
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

คุณภาพยาเม็ดเมโทรนิดาโซลในประเทศไทย