เอกสารเผยแพร่

วิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1
  • 23.1.2018
  • 12,918
วิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2558
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
106 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ