เอกสารเผยแพร่

การถ่ายโอนและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เพรดนิโซโลนในยาเม็ดโดยวิธี UPLC
  • 4.12.2017
  • 2,823
การถ่ายโอนและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เพรดนิโซโลนในยาเม็ดโดยวิธี UPLC
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สุภาวดี สุรางค์กุล, สิริลักษณ์ สายหล่อ, สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2558
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
14 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

การถ่ายโอนและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เพรดนิโซโลนในยาเม็ดโดยวิธี UPLC