เอกสารเผยแพร่

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ โดยวิธี Agar Diffusion
  • 4.12.2017
  • 4,350
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ โดยวิธี Agar Diffusion
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
ปวีณา เจริญสิทธิ์, ทวีทรัพย์ ชัยสมบูรณ์พันธ์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2558
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
8 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ โดยวิธี Agar Diffusion