เอกสารเผยแพร่

คุณภาพยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
  • 4.12.2017
  • 2,573
คุณภาพยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
จันทนา พัฒนเภสัช, มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์, โสมขจี หงษ์ทอง, สุรัชนี เศวตศิลา, สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2560
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

คุณภาพยาต้านจุลชีพในประเทศไทย