เอกสารเผยแพร่

คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
  • 2.3.2021
  • 3,372
คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2564
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
16 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์