เอกสารเผยแพร่

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1-5
  • 30.8.2020
  • 9,407
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1-5
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สำนักยาและวัตถุเสพติด
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2564
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1-5 (ปรับปรุง 30 ส.ค. 2564 - ตัดพืชกระท่อมออกจาก ยส.5)