สัมมนา

อบรมฟรี เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  • 10.4.2024
  • 272
อบรมฟรี เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
รายละเอียด / กำหนดการ
วันที่ :
25 เมษายน 2567
วันที่เปิดลงทะเบียน :
25 เมษายน 2567 - 25 เมษายน 2567
เวลา :
ทั้งวัน
จำนวนที่รับ :
0 อัตรา
จำนวนคงเหลือ :
0 อัตรา
สถานที่ :
1

ขอเชิญเข้ารับการอบรม เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!!! ในวันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ

1) HPLC Method development

     - เวลา 9.00 - 12.00 น.

     - โดยคุณอำพร วงศ์เจริญสถิตย์ หัวหน้าแผนก Application support- AAI, Sithiporn Associates Company

2) Total workflow sample prep approach to optimize elemental analysis

     - เวลา 13.00 - 14.30 น.

     - โดยนายชูชีพ พึ่งสมวงศ์, Application Supervisor, Sithiporn Associates Company

3) มาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานห้องปฏิบัติการ

     - เวลา 14.45 - 15.30 น.

     - โดยนางสาวอาภา สุเวชวัฒนกูล, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์, บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย จำกัด

 
เข้ารับการอบรมผ่านทาง online ได้ที่ Join Zoom Meeting 
https://dmsc-moph-go-th.zoom.us/j/93729567939?pwd=WVMwVnBDTmdZaG1VWFdUWnR4QzdwZz09
 
Meeting ID : 937 2956 7939
Passcode     :   392608
 
สามารถรับชมวิดีทัศน์การอบรม ย้อนหลังได้บนเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด

https://website.bdn.go.th/th/knowledge/detail/qQWcZatm