สัมมนา

ฟรี ขอเชิญรับการอบรม เรื่อง เครื่อง Triple Quadrupole mass spectrometry และการนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ และ Good Weighing Practice (การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับเครื่องชั่ง)
  • 24.4.2023
  • 268
ฟรี ขอเชิญรับการอบรม เรื่อง เครื่อง Triple Quadrupole mass spectrometry และการนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ และ Good Weighing Practice (การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับเครื่องชั่ง)
รายละเอียด / กำหนดการ
วันที่ :
28 เมษายน 2566
วันที่เปิดลงทะเบียน :
24 เมษายน 2566 - 28 เมษายน 2566
เวลา :
ทั้งวัน
จำนวนที่รับ :
100 อัตรา
จำนวนคงเหลือ :
100 อัตรา
สถานที่ :
1

ขอเชิญเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง

1) เครื่อง Triple Quadrupole mass spectrometry และการนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ 

     เวลา 9.00-12.00 น.

     วิทยากร : คุณคุณอมรมาส จรัสรุ่งทวี จาก AB Sciex (Thailand) limited.

 

2) Good Weighing Practice (การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับเครื่องชั่ง) 

    เวลา 13.00-16.00 น.

     วิทยากร : จากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย)
                    1. คุณคุณกัสกร ทัศนชัยสกุล Service Technician Team Leader

                    2. คุณพิทวัส คุณาวุฒิ  Service Engineer

 

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2_erSm9iF6_GP0b3K1wS4Q0fPD2k5TkIh_2JsuBmedQu39w/viewform

 

เข้ารับการอบรมผ่านทาง online ได้ที่

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/96395281390?pwd=YVdjNVA5bEN2U3V2WFRWeU13YmM1UT09 
 
Meeting ID: 963 9528 1390 
Passcode: 786394

 

สามารถรับชมวิดีทัศน์การอบรม ย้อนหลังได้บนเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด

https://website.bdn.go.th/th/knowledge/detail/qQWcZatm