สัมมนา

ขอเชิญอบรมฟรี เรื่อง พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อพัฒนาการให้บริการ
  • 18.10.2023
  • 168
ขอเชิญอบรมฟรี เรื่อง พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อพัฒนาการให้บริการ
รายละเอียด / กำหนดการ
วันที่ :
26 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดลงทะเบียน :
18 ตุลาคม 2566 - 26 ตุลาคม 2566
เวลา :
ทั้งวัน
จำนวนที่รับ :
100 อัตรา
จำนวนคงเหลือ :
100 อัตรา
สถานที่ :
1

ขอเชิญเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 26 ตลาคม 2566 โดยทีมวิทยากรนักวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  (laptop)
เรื่อง พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อพัฒนาการให้บริการ
  1) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี chat GPT (tablet)
     เวลา 9.00 - 12.00 น.
      โดยวิทยากร : ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และนายพีรเชษฐ ปอแก้ว
  2) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี Deep Learning ทางด้านภาพ (digital camera)
     เวลา 13.00 - 16.00 น.
     โดยวิทยากร :  ดร.ศรณ์ ศุขสาตร, ดร.ธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์, และนางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ
  
      ** ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรม โปรดเตรียม gmail ของตนเอง **

เข้ารับการอบรมผ่านทาง online ได้ที่
Join Zoom Meeting 
https://dmsc-moph-go-th.zoom.us/j/98003837195?pwd=Vzg5Z2R6UUJiUW02RFBKM1J1Ym1SQT09
 
Meeting ID: 980 0383 7195
Passcode:     324741

 

สามารถรับชมวิดีทัศน์การอบรม ย้อนหลังได้บนเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด

https://website.bdn.go.th/th/knowledge/detail/qQWcZatm