สัมมนา

The Novel Innovation towards the Stereospecific Drugs.
  • 8.2.2024
  • 439
The Novel Innovation towards the Stereospecific Drugs.
รายละเอียด / กำหนดการ
วันที่ :
16 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เปิดลงทะเบียน :
8 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา :
ทั้งวัน
จำนวนที่รับ :
0 อัตรา
จำนวนคงเหลือ :
0 อัตรา
สถานที่ :
1

ขอเชิญเข้ารับการอบรม เรื่อง "The Novel Innovation towards the Stereospecific Drugs.

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!!! ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 - 15.30 น. 

โดยได้รับเกรียติ์วิทยากรจากบริษัท Applied Chemical and Instrument Co.,Ltd. ให้ความรู้ในหัวข้อ

1) ภาพรวมของสารประกอบไครัลในอุตสาหกรรมยาผ่านการสังเคราะห์และการทำให้บริสุทธิ์แบบดั้งเดิม (Overview of stereospecific drugs via traditional batch synthesis and purification)

2) นวัตกรรมสำหรับการสังเคราะห์แบบจำ เพาะเจาะจงของสารประกอบไครัลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาผ่านกระบวนการสังเคราะห์แบบไหลต่อเนื่อง (Complete system for generation of stereospecific / stereoselective drugs via novel flow synthetic method and their apparatus)

     วิทยากร : ดร. ภัสพณัฏฐ์ เสริมใหม่, Product Manager 

 

3) เทคโนโลยี ยีของ DAICEL : หลักการและการใช้ chiral HPLC คอลัมน์ในการแยกสารประกอบไครัล (DAICEL CHIRAL TECHNOLOGY : Principal of chiral HPLC column)

4) ความสำคัญของ chiral HPLCคอลัมน์ในอุตสาหกรรมยา (Purpose of using chiral column in the pharmaceutical industry)

     วิทยากร : คุณสุพัฒน์ เมืองยศ, Sale Director 

 

เอกสารประกอบการอบรม  

https://drive.google.com/drive/folders/1FE6sIEfqC-c6mue0o8fXYWHXPI7ej9mR?usp=sharing

 

เข้ารับการอบรมผ่านทาง online ได้ที่

Join Zoom Meeting 

https://dmsc-moph-go-th.zoom.us/j/92588861531?pwd=OWJRMGRrWEZ6Z0p0d3ZmQUllWjlKQT09

Meeting ID: 925 8886 1531

Passcode: 904393

 

สามารถรับชมวิดีทัศน์การอบรม ย้อนหลังได้บนเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด

https://website.bdn.go.th/th/knowledge/detail/qQWcZatm