คำถามที่พบบ่อย

ต้องการซื้อสารมาตรฐาน ต้องทำอย่างไรบ้าง

สามารถศึกษาขั้นตอน/วิธีการสั่งซื้อสารมาตรฐานด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และวัตถุเสพติด ได้ที่

webpage : งานบริการ > สารมาตรฐาน > การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

ต้องการซื้อชุดทดสอบสเตียรอยด์ ต้องทำอย่างไร?

ขณะนี้ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่องค์การเภสัชกรรม (GPO)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย สามารถติดต่อซื้อได้ที่เว็บไซต์ช่องทางจำหน่ายของ GPO ตาม link นี้ค่ะ

https://www.gpoplanet.com/th/product/903554/product-903554

หรือ โทรศัพท์ 02 2038841, 02 2038846-9

ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร

ผู้สนใจสามารถขอรับ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทำหนังสือเรียน "อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" และแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย โทร 02-9510000 ต่อ 99120

ผู้ประกอบการ (บริษัทยา) สามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้หรือไม่

ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผ่าน “โครงการประกันคุณภาพยา” ซึ่งจะมีการกำหนดรายการยาที่จะตรวจวิเคราะห์ในแต่ละปี

สำนักยาและวัตถุเสพติด ตั้งอยู่ที่ใด

สำนักยาและวัตถุเสพติด มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาคาร 2 และ 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยงานด้านยาตั้งอยู่บนอาคาร 2 ชั้น 2-6 ผู้มาติดต่อควรแลกบัตรผ่านประตู โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้อง 210 ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ สำหรับงานด้านวัตถุเสพติด และการรับตัวอย่างตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ, ในวัตถุต้องสงสัย, และยาคดี จะตั้งอยู่ที่อาคาร 4

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ เป็นจำนวนเท่าใด

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์มีความแตกต่างกันตามประเภทตัวอย่างและหัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [ด้านยา] หรือ [ด้านวัตถุเสพติด]