รายละเอียดโครงการ (ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า)

เอกสารโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ ปี 2566 

► หนังสือราชการแจ้ง GREEN BOOK สมัครใจ

► โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ 2566 ฉบับแก้ไขราคา

 แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

 หนังสือนำส่งตัวอย่างโครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ

 รายการยา และราคาค่าตรวจวิเคราะห์โครงการประกันคุณภาพยา 2566

► ข้อมูลติดต่อหน่วยตรวจวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

** ลิงก์ตั้งแต่ bullet ที่ 2 ด้านบนเป็นไฟล์เดียวกันทั้งหมด  แต่ละ bullet จะนำทางไปยังหน้าที่ต้องการ (คล้ายสารบัญ) ดังนั้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์ใดๆ เพียงที่เดียว**

 

E form แจ้งรับข่าวสาร ข้อมูล โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

E form เสนอรายการยาเข้าโครงการประกันคุณภาพยา ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
หนังสือราชการ เผยแพร่ GREEN BOOK สมัครใจ2566
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,857
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ 2566 website
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,894