สาระความรู้

เรื่องเล่าเร้าพลัง “English from Scratch”
  • 27.3.2019
  • 911
เรื่องเล่าเร้าพลัง “English from Scratch”

เมื่อวันที่ 23-25 ม.ค. 2562 สำนักยาและวัตถุเสพติดได้จัดสัมมนาเรื่อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการทำงาน ณ โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในการสัมมนานี้ได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยนางสาวธนิตา ปัทมจินดา ได้พูดเรื่อง “English from Scratch” โดยนางสาวธนิตาเล่าว่าตนเองมีความตั้งใจ ใฝ่หาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองมาเป็นเวลานาน โดยมีวิธีการฝึกฝนหลายวิธี เช่น การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ นักแปล ล่าม ผู้แก้ไขบทความวิชาการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย ทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีสำเนียงราวกับเป็นเจ้าของภาษา

 

นอกจากนี้ นางสาวธนิตา ยังให้ข้อคิดเห็นว่าความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับหน้าที่การงาน และการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในอนาคตซึ่งโลกเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกันนี้ ยังได้สรุปแนวคิด 5 ประการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. ภาษาเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้

2. ภาษามีความสัมพันธ์กับอารมณ์และความรู้สึก จึงต้องมีความรู้สึกที่ดีกับการเรียนภาษา

3. การเรียนภาษาต้องเรียนแบบเชื่อมโยงกันหมด ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ การพูด อ่าน เขียน ต้องฝึกไปพร้อมๆกัน

4. ไม่มีสำเนียงใดดีที่สุด เพราะสำเนียงบ่งบอกว่ามาชาติใด แต่สิ่งสำคัญคือการออกเสียงและเน้นคำให้ถูกต้อง

5. ไม่มีทางลัดสำหรับเรียนภาษา ต้องอาศัยการฝึกผนอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวสารอื่นๆ