สาระความรู้

เรื่องเล่าเร้าพลัง “ลดอ้วนปลอดภัยไปกับ Sibu-kit”
  • 27.3.2019
  • 679
เรื่องเล่าเร้าพลัง “ลดอ้วนปลอดภัยไปกับ Sibu-kit”

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปีวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี ดร.นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน มีกิจกรรมการมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นสาขาต่างๆ และการเล่าเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยในงานนี้ นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักยาและวัตถุเสพติด  ได้รับเกียรติให้เล่าเรื่องเล่าเร้าพลัง เรื่อง “ลดอ้วนปลอดภัยไปกับ Sibu-kit” เนื่องจากนางสาวจิรานุช เป็นผู้พัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้น sibutramine สำหรับใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ว่ามี sibutramine ซึ่งเป็นยาลดความอ้วนปนปลอมหรือไม่

ข่าวสารอื่นๆ