เกี่ยวกับเรา

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2566

 


 

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
ขั้นตอนที่ ๑

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักยาและวัตถุเสพติด

 
ขั้นตอนที่ ๒

    ๓. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักยาและวัตถุเสพติด

     ๔. เจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    ๕. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักยาและวัตถุเสพติด

    เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ขั้นตอนที่ ๓
 
ขั้นตอนที่ ๔
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๕
๑. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
 

 

 

 


 

 


angelheartภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของสำนักยาและวัตถุเสพติดheartangel คลิกที่นี่ค่ะ

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2566
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,999
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
NoGift66
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,940
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Sexual Harassment66
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.83 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,929
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,913
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,001
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2566
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.83 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,037
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
รายงานผลการประเมินITAปี66รอบ6เดือน_สยวส
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 93
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบรายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสยวส66
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 157
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
คำสั่ง217_66แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สยวส
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 136
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ สยวส (1)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 97
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม 2566สยวส
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 193
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติการส่งเสริมคุณธรรม2566รอบ12เดือน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 120
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Form 4 ผลคำนวนรอบ6,12 เดือน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 86
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม2566
ประเภทไฟล์ : .mp4 ขนาด : 33.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ที่ 465-2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Form2 แผนปฏิบัติการ สยวส
ประเภทไฟล์ : .doc ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22