ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิทย์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร เพื่อส่งเสริมยาสมุนไพร
15.11.2017
กรมวิทย์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร เพื่อส่งเสริมยาสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ จึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งหมด 102 รายการ