สาระความรู้

การดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ
  • 31.8.2023
  • 297
การดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ

      คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง การหนีไฟในอาคาร การประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยงาน และการฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของหน่วยงาน ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดการอบรมหัวข้อนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติ์กลุ่มวิทยากร จากบริษัท เซ็นเตอร์ไฟร์ เมดิก (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมโดย คุณนายเอกวัฒน์ ทิมมาศย์ มาบรรยายและซักซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคาร2 และ4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting ไม่น้อยกว่า 80 ท่าน

รับชมวีดิทัศน์ : การดับเพลิง

                    : ซ้อมดับไฟ

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
3
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 73
ข่าวสารอื่นๆ