สาระความรู้

แผนการเงิน และป้องกันกลโกงออนไลน์
  • 26.12.2023
  • 138
แผนการเงิน และป้องกันกลโกงออนไลน์

  จากรายงานติดตามภาวะเงินฝากและการออม ของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ของเดือนเมษายน 2566 พบว่าภาพรวมภาวะการออมในประเทศ มีปริมาณการออมประชาชาติเบื้องต้น (Gross Savings) ในปี 2021 ทรงตัวใกล้เคียงจากปีก่อนหน้า แต่ภาพรวมถือว่ายังคงต่ำกว่าระดับก่อนวิกฤตโควิด ขณะที่ด้านมูลค่าการออมภาคครัวเรือน คิดเป็นเพียงร้อยละ 6.7 ต่อจีดีพี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนไทยยังให้ความสำคัญกับการออมในระดับที่น้อยอยู่ ซึ่งสรุปโดยภาพรวมพฤติกรรมการออมของไทยปรับตัวลดลง นอกจากนี้ยังพบภัยคุกคามการเงินทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและก่อความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2566 มีคดีความออนไลน์กว่า 247,753 เรื่อง รวมมูลค่าความเสียหาย 32,083 ล้านบาท ดังนั้น คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้มีโครงการอบรม เรื่อง แผนการเงิน และป้องกันกลโกงออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติดและบุคลากรที่สนใจ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงจากการโดนหลอกลวงทางออนไลน์ หรือหากมีภัยก็สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลหรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยการเงินทางออนไลน์

โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

1) กลโกงการเงินทางออนไลน์ และการป้องกัน

     วิทยากร : พ.ต.ต.นวพล พัฒนิบูลย์

                     กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2) วางแผนเกษียณให้ทันโลกด้วย Megatrends Retirement Planning และ Reverse Mortgage ทางเลือกใหม่เพิ่มเงินใช้ในวัยเกษียณ

     วิทยากร : นางสาวนิษฐกานต์ วีรจินดาพัฒน์

                   ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting ไม่น้อยกว่า 104 ท่าน

รับชมวีดิทัศน์ : https://drive.google.com/drive/folders/1_3ta3mBTzAdnPPN5Q7qapuFUfJ1hBnwo?usp=sharing

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
money_cyber crime
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
retirement plan
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
ข่าวสารอื่นๆ