สาระความรู้

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
  • 27.8.2018
  • 296
บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่เผยแพร่โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้เภสัชกรทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

 

► การกำหนดปริมาณ Elemental impurities ตามตำรายาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา

โดย ดร.ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ (2.5 หน่วยกิต หมดอายุ 7 ส.ค. 2566)

 

► กรณีศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โดย ผศ.ภก. นฤบดี ผดุงสมบัติ และ ภก. สันตชัย ณ นคร (2 หน่วยกิต หมดอายุ 16 ธ.ค. 2565)

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
บทความ elementary impurities
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 928
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
บทความวิชาการ เรื่อง กรณีศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,403
ข่าวสารอื่นๆ