ตำรายา

รายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ

ประชุม The 5th International Meeting of the World Pharmacopoeias 
ในวันที่ 20 - 21เมษายน 2558

 

พิจารณาเรื่อง Good Pharmacopoeial Practices ในด้าน Background, Purpose and Scope, Benefits, Implementation, Monograph development ในส่วน General considerations และ Technical guidance ของ Monographs for pharmaceutical substances และ Monographs for finished products, Analytical test procedures and methodologies, และ Glossary and thesaurus และอื่นๆ

The USP Convention 2015 
ในวันที่ 22 - 25 เมษายน 2558

         

แถลงผลการดำเนินงานของ United States Pharmacopoeia Convention
(USP) คัดเลือกผู้บริหารและคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้พันธมิตรรับทราบและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่างๆในอนาคต ดัง Theme ของงาน "Shoulder to Shoulder on the Path to Improve Global Health" เช่น Dietary SuppLement StakehoLder Luncheon Feedback and Ideas, สถานการณ์ปัญหายาปลอมในแต่ละภูมิภาคของโลก, Global Public Health - USP Sidebar Meeting, ASEAN-USP เป็นต้น

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
international meeting of the world pharmacopoeias
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 656
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
USP convention 2015
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 726