ใบรับรอง

Certificate of Analysis

Herbal Reference Standard

Barcode Name ชื่อ Control No. Tested date Retest Date  
A00799 Andrographolide ฟ้าทะลายโจร 02A64213 25/10/64 25/10/67  
C01345 Capsaicin พริก 01A65226 7/7/65 7/7/68  
C01378 Curcumin ขมิ้นชัน 01B64214 30/11/64 30/11/67  
C01378 Curcuminoids ขมิ้นชัน 01A64225 15/9/64 15/9/67
T00654 Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) กัญชา 01A65244 1/4/65 1/4/68  

 

   DMSC / ASEAN Reference Standard  

Barcode Name Control No. Tested Date Retest Date
A00804 Acyclovir 04A65048 5/4/65 5/4/68
A00804 Acyclovir T 222121 27/12/65 27/12/68
A00801 Alprazolam 02C64178 5/1/65 2/1/68
A00803 Amitriptyline HCl 04B65090 1/3/65 1/3/68
A00821 Amoxicillin trihydrate 07B65013 5/10/65 5/10/68
A00821 Amoxicillin Trihydrate T 421014 20/4/64 20/4/67
A00831 Aspirin 04D63071 14/7/63 14/7/66
B00387 Betamethasone 01C66211 27/1/66 27/1/69
B00383 Betamethasone valerate 02B65095 25/2/65 25/2/68
B00388 Bisacodyl 05C66021 22/2/66 22/2/69
B00384 Brompheniramine maleate 04D65035 31/3/65 31/3/68
C01390 Caffeine 05A64043 15/1/64 15/1/67
C01346 Chloramphenicol 04B65026 25/7/65 25/7/68
C01373 Chlorpheniramine maleate 05A66034 25/4/66 25/4/69
C01361 Cimetidine 06C65030 7/11/65 7/11/68
C01361 Cimetidine M 213066 31/8/65 31/8/68
C01347 Clarithromycin 01A65229 26/7/65 26/7/66
C01304 Clorazepate Dipotassium 03B64148 18/6/64 18/6/67
C01170 Clonazepam 02A65197 13/1/65 13/1/68
C01362 Cloxacillin sodium 10D65006 7/11/65 7/11/68
D00869 Dexamethasone 07A66008 18/1/66 18/1/69
D00862 Diazepam 03C65103 23/5/65 23/5/68
D00855 Diphenhydramine HCl T 414021 30/4/64 30/4/67
E00385 Enalapril Maleate 02E66194 24/3/66 24/3/69
E00385 Enalapril Maleate V 216111 6/12/65 6/12/68
E00323 Ephedrine HCl 02C64191 17/2/64 17/2/67
F00431 Fexofenadine HCl 01A64223 19/11/64 19/11/67
F0037 Flavoxate HCl I 121162 21/7/64 21/7/67
F00422 Fluconazole 03C64139 18/5/64 18/5/67
F00424 Flunarizine diHCl 03C64142 8/9/64 8/9/67
F00430 Folic acid 03C64080 16/11/64 16/11/67
F00432 Furosemide 02C64031 30/12/64 30/12/67
G00290 Glibenclamide (Glyburide) V 323093 18/1/66 18/1/69
G00266 Glipizide 04A64108 18/3/64 18/3/67
G00271 Griseofulvin 03D64037 19/10/64 19/10/67
G00271 Guaifenesin 05B65045 25/8/65 25/8/68
H00267 Hydrochlorothiazide T 218148 27/6/65 27/6/68
H00251 Hydroquinone M 117158 13/12/64 13/12/67
H0054 Hydroxyzine HCl 06A65064 19/12/65 19/12/66
I00283 Ibuprofen 05C66040 6/2/66 6/2/69
I00272 Indomethacin T 321025 1/10/64 1/10/67
I00271 Indomethacin related compound A 01B64215 31/8/64 31/8/67
K00073 Ketamine HCl 02C66185 16/2/66 16/2/69
L0076 Lansoprazole V 118159 24/5/65 24/5/68
L00311 Lincomycin HCl 01D65200 30/8/65 30/8/68
L00314 Loperamide HCl 02C66190 22/5/66 22/5/69
L00307 Lorazepam 02D65169 8/7/65 8/7/68
L0078 Lumefantrine I 223154 31/3/66 31/3/69
M00610 Meloxicam 01A64222 21/5/64 21/5/67
M00611 Methylparaben 02A65201 8/11/65 8/11/68
M00604 Miconazole nitrate 02D65159 6/6/65 6/6/68
M00614 Morphine sulfate 02E66157 20/1/66 20/1/69
N00341 Naproxen 05C65005 11/11/65 11/11/68
N00338 Nordiazepam 02D65174 18/2/65 18/2/68
N00335 Norfloxacin 04C64027 16/9/64 16/9/67
P00891 Paracetamol 08C66001 17/3/66 17/3/69
P0270 Pethidine HCl 02C63086 27/11/63 27/11/66
P00869 Phenobarbital 03B65077 28/2/65 28/2/68
P0017 Phenylephrine HCl 03D66058 24/1/66 24/1/69
P00907 Prednisolone 01A63130 18/6/63 18/6/66
P00911 Propylparaben 01D64208 29/1/64 29/1/67
P00911 Propylparaben M 217127 16/5/65 16/5/68
P00885 Pseudoephedrine HCl 02E65135 28/11/66 28/11/68
P00886 Pyridoxine HCl 04C65047 16/12/65 16/12/68
R00212 Ranitidine HCl 03E66083 24/4/66 24/4/69
S00485 Salicylic acid 06C65032 2/6/65 2/6/68
S0153 Sildenafil citrate 02B64145 29/10/64 29/10/67
S0003 Sodium benzoate M 120161 14/12/63 14/12/66
S00489 Sulfamethoxazole 06B66025 31/3/66 31/3/69
T00636 Terpin hydrate 02D65073 27/5/65 27/5/68
T00657 Tetracycline HCl 02A63051 14/10/63 14/10/66
T00634 Triamcinolone acetonide 05D65041 7/1/65 7/1/68

 

สารสลายตัว/ปนเปื้อน Reference Standard